Home
Chernihiv
Education
Safety lessons
International
Community
Humor
About us
Sept.2002 - №2 Archive
About us - Про авторів часопису
Валерій_Рябуха - головний редактор, автор проекту. Викладач Чернігівського юридичного училища Державного департаменту України з питань виконання покарань (до 2002 року - начальник штабу міліції м.Чернігова). Життєве кредо: "Добро не зникає безслідно, а повертається до нас". Персональний веб-сайт: www.society.iatp.org.ua

Valeriy Ryabukha - Chief Editor, author of the project. Lecturer for Ukraine National Correction Academy (before 2002 - Cief of Stuff of Chernihiv Police Department). Slogan: "Kidness returns to us". Personal site: www.society.iatp.org.ua

Вікторія_Філатова - редактор міжнародного розділу. Викладач за фахом, благодійний діяч за покликанням. Більше 6 років працює з благодійною організацією “Британська гуманітарна допомога”, 4 роки очолює громадську організацію “Чернігівський центр для дітей та юнацтва АРАТТА” Життєве кредо: "Разом ми можемо допомогти і зробити світ кращим". Телефон "АРАТТИ": (+38-04622) 7-24-46

Viktoria Filatova - the International Department Editor. Chairwoman of "ARATTA" charitable organization. Slogan: Together we can help and make this world better. E-mail: ukrainearatta2002@yahoo.co.uk

Володимир_Личковах - редактор історико-культурного розділу. Доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедри філософії та культурології Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, заслужений працівник народної освіти України. Життєве кредо: "Збережемо традиції". Е-mail: imc@chspu.edu.ua

Volodymyr Lychkovakh - the Cultural Department Editor. Phylosophy Doctor, Professor of Aesthetics. Slogan: Together we can help and make this world better. E-mail: imc@chspu.edu.ua

Юрій_Трохименко - редактор розділу "Громада". Засновник та виконавчий директор недержавної організації "АХАЛАР", яка є піонером "третього сектору" в Чернігові і з 1994 року працює в площині екології, розвитку недержавного сектору та соціального партнерства. Життєве кредо: "Найбільше чим ми можемо допомогти людям - це навчити їх мислити та приймати рішення в реальних умовах". Телефон "АХАЛАРа": (+38-0462) 177-312; E-mail: ahalar@cn.relc.com

Yuriy Trokhymenko - the Community Department Editor. Chairman of "AHALAR" ecological organization. Slogan: Together we can help and make this world better. E-mail: ahalar@cn.relc.com

Лось_Павло - дизайнер та веб-майстер проекту. Студент Чернігівського Державного Технологічного Університету. Член української філії міжнародної молодіжної організації "Християнська Демократична Молодь (України)". Життєве кредо: "Життя нам дане один раз, і прожити його треба так, щоб не було нестерпно боляче за беззмістовно прожиті дні". E-mail: pavellos@ukr.net

Pavel Los - the designer and the web-master of the project. The student of Chernihiv State Technological University. Member of "Christian Democratic Youth (of Ukraine)" ukrainian branch of the international youth organization. Slogan: Everyone has only one life, and it is necessary to live it so that then it was not hurt for senselessly lived days. E-mail: pavellos@ukr.net

CopyRight © 2002, Valeriy Ryabukha Design © 2002, Pavel Los